全新传祺GS5,怎样评价这款车型?

全新传祺GS5,怎样评价这款车型?

传祺GS5引导价10.98-16.98万,价格笼罩了消费级探入了轻奢级 ,级别定位有跨度这台车本就需要有些越级,不然谈何性价比呢?但GS5重要进级在动力、重要领先在传动,配置其实不存在所谓的越级感。

车身尺寸4695*1885*1700 、轴距2710妹妹 ,空间尺寸在级别普降的此刻已经经可以算中型SUV,座椅全系5座结构空间会相称富余,只是没有七座有些惋惜等于抛却了一些刚需用户 。

变速箱只有手动丐版匹配6MT ,其他版本均为爱信6挡手自一体变速箱,爱信变速箱是全世界三甲,质量以及不变性不消担忧 ,但爱信作为供给商貌似是不提供TCU的 ,调教只能依赖厂商自立,现实体验传祺其他使用爱信6AT的车型平顺感不错,但降档不敷踊跃机能体现不是出格抱负。

GS5策动机有两个版本 ,别离为 :

1.5T-多点电喷低端机,最年夜功率112kw、峰值扭矩235牛米,最年夜扭力转速1450-4250转、最年夜功率转速5000转 ,动力体现及格但其实不算很精彩,只是比众泰奇瑞之流略高一筹罢了。

1.5T-缸内直喷高端机,最年夜功率124kw 、峰值扭矩265牛米 ,最年夜扭力转速1700-4000转、最年夜功率转速5000转,这台呆板不管是燃烧效率照旧节油能力是要比一种歧管喷射策动机更强但也其实不是没有敌手,不外切合国六B确凿吸惹人 。

安全配置低配几款车仅有ESP以及前排两枚气囊、中配插手胎压监测以及侧气囊 ,只有高配才有全车气囊侧气帘,自动安全防护其实不是很精彩,一样的价格不在乎动力的话有安全级别更高的选择。辅助配置标配了主动驻车比力人道化 ,但低配几款倒车影像/雷达 、定速巡航等配置全数空缺 ,这以及价格是不合错误等的。

以是传祺GS5的重要卖点是动力以及排放尺度,但价格也比动力差一级的二线品牌更高;中高配版本有比亚迪唐在那戳着,周全的安全掩护以及直喷2.0T动力、和富厚以及智能化的配置有碾压的上风 。

冷门品牌另有宝马王子策动机+7挡湿式双聚散的中华V7 ,包孕尺寸略小的哈弗H六、吉祥博越,这些都长短常强劲的敌手,传祺GS5并无绝对于上风 ,越级也仅限于动力但不是所有消费者对于国六都有刚需,节制好换车节点其实不会遭到排放进级几多影响,供参考。

牛宝体育-官方app下载

【读音】:

chuán qí GS5yǐn dǎo jià 10.98-16.98wàn ,jià gé lóng zhào le xiāo fèi jí tàn rù le qīng shē jí ,jí bié dìng wèi yǒu kuà dù zhè tái chē běn jiù xū yào yǒu xiē yuè jí ,bú rán tán hé xìng jià bǐ ne ?dàn GS5zhòng yào jìn jí zài dòng lì 、zhòng yào lǐng xiān zài chuán dòng ,pèi zhì qí shí bú cún zài suǒ wèi de yuè jí gǎn 。

chē shēn chǐ cùn 4695*1885*1700、zhóu jù 2710mèi mèi ,kōng jiān chǐ cùn zài jí bié pǔ jiàng de cǐ kè yǐ jīng jīng kě yǐ suàn zhōng xíng SUV,zuò yǐ quán xì 5zuò jié gòu kōng jiān huì xiàng chēng fù yú ,zhī shì méi yǒu qī zuò yǒu xiē wǎn xī děng yú pāo què le yī xiē gāng xū yòng hù 。

biàn sù xiāng zhī yǒu shǒu dòng gài bǎn pǐ pèi 6MT,qí tā bǎn běn jun1 wéi ài xìn 6dǎng shǒu zì yī tǐ biàn sù xiāng ,ài xìn biàn sù xiāng shì quán shì jiè sān jiǎ ,zhì liàng yǐ jí bú biàn xìng bú xiāo dān yōu ,dàn ài xìn zuò wéi gòng gěi shāng mào sì shì bú tí gòng TCUde ,diào jiāo zhī néng yī lài chǎng shāng zì lì ,xiàn shí tǐ yàn chuán qí qí tā shǐ yòng ài xìn 6ATde chē xíng píng shùn gǎn bú cuò ,dàn jiàng dàng bú fū yǒng yuè jī néng tǐ xiàn bú shì chū gé bào fù 。

GS5cè dòng jī yǒu liǎng gè bǎn běn ,bié lí wéi :

1.5T-duō diǎn diàn pēn dī duān jī ,zuì nián yè gōng lǜ 112kw、fēng zhí niǔ jǔ 235niú mǐ ,zuì nián yè niǔ lì zhuǎn sù 1450-4250zhuǎn 、zuì nián yè gōng lǜ zhuǎn sù 5000zhuǎn ,dòng lì tǐ xiàn jí gé dàn qí shí bú suàn hěn jīng cǎi ,zhī shì bǐ zhòng tài qí ruì zhī liú luè gāo yī chóu bà le 。

1.5T-gāng nèi zhí pēn gāo duān jī ,zuì nián yè gōng lǜ 124kw、fēng zhí niǔ jǔ 265niú mǐ ,zuì nián yè niǔ lì zhuǎn sù 1700-4000zhuǎn 、zuì nián yè gōng lǜ zhuǎn sù 5000zhuǎn ,zhè tái dāi bǎn bú guǎn shì rán shāo xiào lǜ zhào jiù jiē yóu néng lì shì yào bǐ yī zhǒng qí guǎn pēn shè cè dòng jī gèng qiáng dàn yě qí shí bú shì méi yǒu dí shǒu ,bú wài qiē hé guó liù Bquè záo xī rě rén 。

ān quán pèi zhì dī pèi jǐ kuǎn chē jǐn yǒu ESPyǐ jí qián pái liǎng méi qì náng 、zhōng pèi chā shǒu tāi yā jiān cè yǐ jí cè qì náng ,zhī yǒu gāo pèi cái yǒu quán chē qì náng cè qì lián ,zì dòng ān quán fáng hù qí shí bú shì hěn jīng cǎi ,yī yàng de jià gé bú zài hū dòng lì de huà yǒu ān quán jí bié gèng gāo de xuǎn zé 。fǔ zhù pèi zhì biāo pèi le zhǔ dòng zhù chē bǐ lì rén dào huà ,dàn dī pèi jǐ kuǎn dǎo chē yǐng xiàng /léi dá 、dìng sù xún háng děng pèi zhì quán shù kōng quē ,zhè yǐ jí jià gé shì bú hé cuò wù děng de 。

yǐ shì chuán qí GS5de zhòng yào mài diǎn shì dòng lì yǐ jí pái fàng chǐ dù ,dàn jià gé yě bǐ dòng lì chà yī jí de èr xiàn pǐn pái gèng gāo ;zhōng gāo pèi bǎn běn yǒu bǐ yà dí táng zài nà chuō zhe ,zhōu quán de ān quán yǎn hù yǐ jí zhí pēn 2.0Tdòng lì 、hé fù hòu yǐ jí zhì néng huà de pèi zhì yǒu niǎn yā de shàng fēng 。

lěng mén pǐn pái lìng yǒu bǎo mǎ wáng zǐ cè dòng jī +7dǎng shī shì shuāng jù sàn de zhōng huá V7,bāo yùn chǐ cùn luè xiǎo de hā fú Hliù 、jí xiáng bó yuè ,zhè xiē dōu zhǎng duǎn cháng qiáng jìn de dí shǒu ,chuán qí GS5bìng wú jué duì yú shàng fēng ,yuè jí yě jǐn xiàn yú dòng lì dàn bú shì suǒ yǒu xiāo fèi zhě duì yú guó liù dōu yǒu gāng xū ,jiē zhì hǎo huàn chē jiē diǎn qí shí bú huì zāo dào pái fàng jìn jí jǐ duō yǐng xiǎng ,gòng cān kǎo 。

发表评论