三套动力体系、四款新车,比亚迪汉家族全新上市,售价21.58万起

三套动力体系、四款新车,比亚迪汉家族全新上市,售价21.58万起

2022年4月10日 , 比亚迪汉家族带来了四款新车——汉EV 、汉EV创世版、汉DM-i以及汉DM-p ,综合补助后售价21.58-32.98万元,同时为用户预备了2年夜无忧购车政策、1年夜无忧用车保障 、5年夜专属高朋办事、5年夜智联在线办事等多重购车礼遇。

作为比亚迪的旗舰轿车 ,这次上市的四款车型有哪些变化以及亮点呢?

外不雅、内饰焕新

外不雅方面,四款新车依然延续了“龙颜美学”设计,但在前脸 、尾灯及整车设计上均做了深切的细节砥砺 ,总体更具时尚以及运动气味 。

此中汉DM-i以及汉DM-p的前脸更进一步插手了跑车化的设计,造型十分优雅。车尾部门,四款新车都换上了全新的中国末端灯设计 ,点亮效果很是不错。

内饰方面 ,新车接纳环绕式设计语言,标记性的可选装中控屏十分抢眼,部门科技感统统 ,功效也十分强盛 ;新增的一体式运动座椅增添了车内的运动感 。此外,新车还提供紫碳纤维内饰供选装,可满意差别消费者的需求。

三套动力体系 ,兼具机能与经济性

动力方面,这次上市的比亚迪汉家族搭载了EV、DM-i、DM-p三套动力体系。此中,汉EV创世版体系综合最年夜扭矩高达700N·m ,零百加快只需3.9s,续航里程高达715km 。

汉DM-i搭载由1.5T策动机+EHS电混体系+刀片电池构成的混动体系,其拥有“快 、省 、静、顺、绿”五年夜上风 ,NEDC百千米亏电油耗低至4.2L,NEDC综合续航里程最高可达1300km,同时零百加快只需7.9s。

汉DM-p在机能上更是刷新了比亚迪的新高度 ,在策动机以外搭载了综合最年夜功率360kW ,最年夜扭矩675N·m的先后双机电,零百加快3.7s;而且其NEDC百千米亏电油耗仅需5.2L 、NEDC纯电续航高达202km,机能与经济兼备。

智能、安全两不误

智能化方面 ,汉家族一样举行了周全进级,其搭载的DiPilot智能驾驶辅助体系,最高配备24个感知元件 ,增长了高速门路驾驶辅助、紧迫车道连结辅助 、聪明谦逊等功效 。

同时,汉家族新车标配DiLink 4.0智能网接洽统,在5G技能的加持下 ,其拥有更快的相应的速率以及更流利的使用体验,5G速联、双频定位、OTA长途进级等功效的插手更是让新车的智能化程度十分强盛 。

安全方面,比亚迪汉家族全系标配刀片电池 ,高分通关中保研 、C-NCAP两年夜碰撞测试,由内而外全方面晋升了安全机能。此外,新车新增W-HUD昂首显示 ,比拟业内HUD体系 ,拥有更年夜成像尺寸及更年夜亮度,能显著晋升行车安全性,而DMS驾驶员监测的插手 ,也能时刻保障驾乘职员的安全。

结语

整体来看,这次上市的汉家族四款车型,不管是颜值、安全、机能照旧智能化方面都十分强盛 ,不仅刷新了自立高端轿车的标杆,更是可以媲美同价位的合资轿车 。2021年,比亚迪汉整年销量达117323辆 ,稳居自立中年夜型轿车第一。四款全新车型插手后,比亚迪汉家族进一步扩充,可以满意更多消费者的需求 ,信赖销量也会更上一层楼。

牛宝体育-官方app下载

【读音】:

2022nián 4yuè 10rì , bǐ yà dí hàn jiā zú dài lái le sì kuǎn xīn chē ——hàn EV、hàn EVchuàng shì bǎn 、hàn DM-iyǐ jí hàn DM-p ,zōng hé bǔ zhù hòu shòu jià 21.58-32.98wàn yuán ,tóng shí wéi yòng hù yù bèi le 2nián yè wú yōu gòu chē zhèng cè 、1nián yè wú yōu yòng chē bǎo zhàng 、5nián yè zhuān shǔ gāo péng bàn shì 、5nián yè zhì lián zài xiàn bàn shì děng duō zhòng gòu chē lǐ yù 。

zuò wéi bǐ yà dí de qí jiàn jiào chē ,zhè cì shàng shì de sì kuǎn chē xíng yǒu nǎ xiē biàn huà yǐ jí liàng diǎn ne ?

wài bú yǎ 、nèi shì huàn xīn

wài bú yǎ fāng miàn ,sì kuǎn xīn chē yī rán yán xù le “lóng yán měi xué ”shè jì ,dàn zài qián liǎn 、wěi dēng jí zhěng chē shè jì shàng jun1 zuò le shēn qiē de xì jiē dǐ lì ,zǒng tǐ gèng jù shí shàng yǐ jí yùn dòng qì wèi 。

cǐ zhōng hàn DM-iyǐ jí hàn DM-pde qián liǎn gèng jìn yī bù chā shǒu le pǎo chē huà de shè jì ,zào xíng shí fèn yōu yǎ 。chē wěi bù mén ,sì kuǎn xīn chē dōu huàn shàng le quán xīn de zhōng guó mò duān dēng shè jì ,diǎn liàng xiào guǒ hěn shì bú cuò 。

nèi shì fāng miàn ,xīn chē jiē nà huán rào shì shè jì yǔ yán ,biāo jì xìng de kě xuǎn zhuāng zhōng kòng píng shí fèn qiǎng yǎn ,bù mén kē jì gǎn tǒng tǒng ,gōng xiào yě shí fèn qiáng shèng ;xīn zēng de yī tǐ shì yùn dòng zuò yǐ zēng tiān le chē nèi de yùn dòng gǎn 。cǐ wài ,xīn chē hái tí gòng zǐ tàn xiān wéi nèi shì gòng xuǎn zhuāng ,kě mǎn yì chà bié xiāo fèi zhě de xū qiú 。

sān tào dòng lì tǐ xì ,jiān jù jī néng yǔ jīng jì xìng

dòng lì fāng miàn ,zhè cì shàng shì de bǐ yà dí hàn jiā zú dā zǎi le EV、DM-i、DM-psān tào dòng lì tǐ xì 。cǐ zhōng ,hàn EVchuàng shì bǎn tǐ xì zōng hé zuì nián yè niǔ jǔ gāo dá 700N·m,líng bǎi jiā kuài zhī xū 3.9s,xù háng lǐ chéng gāo dá 715km。

hàn DM-idā zǎi yóu 1.5Tcè dòng jī +EHSdiàn hún tǐ xì +dāo piàn diàn chí gòu chéng de hún dòng tǐ xì ,qí yōng yǒu “kuài 、shěng 、jìng 、shùn 、lǜ ”wǔ nián yè shàng fēng ,NEDCbǎi qiān mǐ kuī diàn yóu hào dī zhì 4.2L,NEDCzōng hé xù háng lǐ chéng zuì gāo kě dá 1300km,tóng shí líng bǎi jiā kuài zhī xū 7.9s。

hàn DM-pzài jī néng shàng gèng shì shuā xīn le bǐ yà dí de xīn gāo dù ,zài cè dòng jī yǐ wài dā zǎi le zōng hé zuì nián yè gōng lǜ 360kW,zuì nián yè niǔ jǔ 675N·mde xiān hòu shuāng jī diàn ,líng bǎi jiā kuài 3.7s;ér qiě qí NEDCbǎi qiān mǐ kuī diàn yóu hào jǐn xū 5.2L、NEDCchún diàn xù háng gāo dá 202km,jī néng yǔ jīng jì jiān bèi 。

zhì néng 、ān quán liǎng bú wù

zhì néng huà fāng miàn ,hàn jiā zú yī yàng jǔ háng le zhōu quán jìn jí ,qí dā zǎi de DiPilotzhì néng jià shǐ fǔ zhù tǐ xì ,zuì gāo pèi bèi 24gè gǎn zhī yuán jiàn ,zēng zhǎng le gāo sù mén lù jià shǐ fǔ zhù 、jǐn pò chē dào lián jié fǔ zhù 、cōng míng qiān xùn děng gōng xiào 。

tóng shí ,hàn jiā zú xīn chē biāo pèi DiLink 4.0zhì néng wǎng jiē qià tǒng ,zài 5Gjì néng de jiā chí xià ,qí yōng yǒu gèng kuài de xiàng yīng de sù lǜ yǐ jí gèng liú lì de shǐ yòng tǐ yàn ,5Gsù lián 、shuāng pín dìng wèi 、OTAzhǎng tú jìn jí děng gōng xiào de chā shǒu gèng shì ràng xīn chē de zhì néng huà chéng dù shí fèn qiáng shèng 。

ān quán fāng miàn ,bǐ yà dí hàn jiā zú quán xì biāo pèi dāo piàn diàn chí ,gāo fèn tōng guān zhōng bǎo yán 、C-NCAPliǎng nián yè pèng zhuàng cè shì ,yóu nèi ér wài quán fāng miàn jìn shēng le ān quán jī néng 。cǐ wài ,xīn chē xīn zēng W-HUDáng shǒu xiǎn shì ,bǐ nǐ yè nèi HUDtǐ xì ,yōng yǒu gèng nián yè chéng xiàng chǐ cùn jí gèng nián yè liàng dù ,néng xiǎn zhe jìn shēng háng chē ān quán xìng ,ér DMSjià shǐ yuán jiān cè de chā shǒu ,yě néng shí kè bǎo zhàng jià chéng zhí yuán de ān quán 。

jié yǔ

zhěng tǐ lái kàn ,zhè cì shàng shì de hàn jiā zú sì kuǎn chē xíng ,bú guǎn shì yán zhí 、ān quán 、jī néng zhào jiù zhì néng huà fāng miàn dōu shí fèn qiáng shèng ,bú jǐn shuā xīn le zì lì gāo duān jiào chē de biāo gǎn ,gèng shì kě yǐ pì měi tóng jià wèi de hé zī jiào chē 。2021nián ,bǐ yà dí hàn zhěng nián xiāo liàng dá 117323liàng ,wěn jū zì lì zhōng nián yè xíng jiào chē dì yī 。sì kuǎn quán xīn chē xíng chā shǒu hòu ,bǐ yà dí hàn jiā zú jìn yī bù kuò chōng ,kě yǐ mǎn yì gèng duō xiāo fèi zhě de xū qiú ,xìn lài xiāo liàng yě huì gèng shàng yī céng lóu 。

发表评论